Tämä asiakirja on sivuston https://viljanlajittelija.fi (jäljempänä ”Sivusto”) omistajan ja käyttäjän välinen sopimus. Sopimus säätelee tämän sivuston materiaalien ja palveluiden käyttöä koskevia sääntöjä sekä käyttäjän suostumusta sivuston sääntöihin. Sopimus säätelee myös sivustolla julkaistujen tietojen ja materiaalien tekijänoikeuksia.

  1. Yleistä

1.1. Sivuston materiaalien ja palveluiden käyttöä säätelevät voimassa olevat Ukrainan lait.

1.2. Tämä sopimus on julkinen tarjous. Käyttäjän katsotaan liittyneen tähän sopimukseen heti, kun se aloittaa sivuston käytön saatuaan pääsyn sen materiaaleihin.

1.3. Sivuston hallinnolla on oikeus milloin tahansa muuttaa yksipuolisesti tämän sopimuksen ehtoja. Nämä muutokset tulevat voimaan siitä hetkestä, kun sopimuksen uusi versio julkaistaan ​​sivustolla. Jos käyttäjä on eri mieltä tehdyistä muutoksista, hänen on evättävä pääsy sivustoon, lopetettava sivuston materiaalien ja palvelujen käyttö.

  1. Käyttäjän velvollisuudet

2.1. Käyttäessään Sivustoa ja sen materiaaleja, käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä toimiin, jotka voidaan katsoa rikkovan Ukrainan lakia tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, tekijänoikeuksien ja / tai lähioikeuksien alalla. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan ryhtymättä toimiin, jotka johtavat tai voivat johtaa Sivuston normaalin toiminnan ja kaikkien sen palvelujen toiminnan häiriöihin.

2.2. Sivuston materiaalien käyttö ja julkaiseminen ilman tekijänoikeuksien haltijoiden suostumusta ei ole sallittua. Saadaksesi suostumuksen sinun on kirjoitettava meille kirje ja kysymys jollakin kahdella tavalla: sähköpostitse, joka ilmoitetaan osassa yhteystiedot; tai lähetä kirje sivustossa olevan lomakkeen kautta. Kun olet lähettänyt meille kirjeen, sinun on odotettava vastausta meiltä, ​​sallimmeko tai sallimmeko Sivuston tiettyjen materiaalien julkaisemisen resursseissasi.

2.3. Lainaessasi Sivustoa koskevia materiaaleja, mukaan lukien tekijänoikeuksien alaiset teokset, tarvitaan linkki Sivustoon. Kaikista tietojen kopioinnista sivustolta saatetaan syytteeseen. Kaikki tämän sivuston tekstitiedot ovat ainutlaatuisia, tekijänoikeudet kuuluvat sivuston omistajalle.

2.4. Arvosteluiden, kommenttien ja muiden käyttäjän kirjoituksien Sivustolla on noudatettava julkisia moraalistandardeja eikä niiden tule olla ristiriidassa vaatimusten kanssa.

2.5. Sivuston hallinto ei ole vastuussa käyttäjän ulkoisten resurssien vierailusta ja käytöstä, joihin linkkejä voi olla sivustolla.

2.6. Käyttäjä hyväksyy sen, että Sivuston hallinto ei ole vastuussa eikä sillä ole välittömiä tai välillisiä velvoitteita Käyttäjää kohtaan mahdollisista tai niistä aiheutuvista menetyksistä tai menetyksistä, jotka voivat liittyä Sivuston sisältöön, tekijänoikeuksien rekisteröintiin ja tällaista rekisteröintiä koskeviin tietoihin, tavaroihin tai palveluita, jotka ovat saatavilla sivustolla tai hankittu ulkoisten sivustojen tai resurssien kautta, tai muita käyttäjän yhteyksiä, jotka hän on solminut sivustolle julkaistujen tietojen tai linkkien avulla ulkoisiin resursseihin s.

2.7. Käyttäjä hyväksyy säännön, jonka mukaan kaikkiin Sivuston tai sen osiin liittyviin materiaaleihin ja palveluihin voi liittyä mainonta. Käyttäjä suostuu siihen, että Sivuston hallinto ei ole vastuussa eikä hänellä ole mitään velvollisuuksia tämän ilmoituksen suhteen.

  1. Muut ehdot

3.1. Tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan ​​sovellettavan lain mukaisesti.

3.2. Mitään sopimuksesta ei voida ymmärtää edustajan suhteiden, kumppanuussuhteiden, yhteisten liikesuhteiden, henkilökohtaisten työsuhteiden sekä muiden suhteiden, joita ei nimenomaisesti määrätä sopimuksessa, perustamisesta käyttäjän ja sivuston hallinnon välille.

3.3. Sopimuksen määräyksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tunnustaminen tuomioistuimessa ei merkitse sopimuksen muiden määräysten pätemättömyyttä.

3.4. Sivuston hallinnon laiminlyönti, jos jokin käyttäjistä rikkoo sopimuksen määräyksiä, ei estä sivuston hallintoa oikeudesta ryhtyä tarvittaviin toimiin myöhemmin – ’asianmukaisilla toimilla’ tarkoitetaan kaikkia toimia etujensa puolustamiseksi ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi henkilöille, joita suojataan Sivuston lakimateriaali.