TURVAPOLITIIKKA

Tämä asiakirja on salassapitosopimus, joka ohjaa käyttäjän sääntöjä liittyä https: //viljanlajittelija.fi -sivustoon (jäljempänä ”Sivusto”) ja tämän sivuston palvelujen myöhempään käyttöön. Asiakirja tarkoittaa käyttäjän suostumusta seuraaviin ehtoihin.

Tarkastellessaan Sivuston sivuja käyttäjä käyttää Sivuston palveluita, joiden aikana verkkosivuston omistaja laillisella tavalla kerää ja käsittelee käyttäjän tietoja, nimittäin:

1.1. tiedot, jotka Käyttäjä antaa itsenäisesti rekisteröintilomakkeita täyttäessään tai palveluita käyttäessään Sivustolla;
1.2. tiedot, jotka Käyttäjä täyttää itsenäisesti Muistio-palvelun rekisteröintilomakkeen.
1.3. tiedot, jotka käyttäjä kirjoittaa palautteen muotoihin (kuten “Kysy meiltä kysymys” jne.)
1.4. selainten evästeet;
1.5. IP-osoitteet
1.6. Internet-selainten parametrit ja asetukset.

2.1. Käyttäjätiedot sisältyvät Sivuston Internet-käyttäjien henkilökohtaiseen tietokantaan siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä alkaa käyttää Sivustolla tarjottuja palveluita.
2.2. Käyttäjän henkilötietojen käsittely suoritetaan millään tavalla tarkoituksena tarjota käyttäjälle asianmukaiset palvelut, joita tämä sivusto toimii.
2.3. Omistaja käyttää käyttäjän nimettömiä tietoja kerätäkseen tilastotietoja, joita tarvitaan mainonta- tai tietomateriaalien kohdistamiseen iän, sukupuolen ja muun tiedon perusteella, sekä tilastollisen tutkimuksen tekemiseen verkkosivujen optimoinnista.
2.4. Omistajalla on oikeus siirtää henkilötiedot, henkilötietokanta, joka sisältää käyttäjän henkilötiedot, kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille ilmoittamatta siitä Käyttäjälle seuraavissa tapauksissa: henkilöille, joiden lainkäyttövaltaan, hallussaan tai omistuksessa Palvelu on siirretty; henkilöt, jotka ovat sukulaisia ​​omistajaan, hänen kumppaneihinsa; uudelle omistajalle ja / tai palvelun omistajalle käsittelyä varten tässä sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen; muut palvelun käyttäjät (sekä yksityishenkilöt että oikeushenkilöt), jos palvelu tarjoaa asianmukaiset toiminnot.
2.5. Kun käyttäjä käyttää palveluita, palveluiden Internet-sivut voivat sisältää kolmansien osapuolien Internet-resurssien koodeja, joiden seurauksena kyseiset kolmannet osapuolet saavat tämän sopimuksen kohdissa 2.2, 2.3 ja 2.4 määritellyt tiedot. Nämä kolmannen osapuolen Internet-resurssit ovat:
2.5.1. järjestelmät palveluiden käyntitilastojen keräämistä varten (esimerkiksi laskurit LiveInternet, Google Analytics, Yandex Wordstat jne.);
2.5.2. sosiaalisten verkostojen lohkot (esimerkiksi Facebook, Google+, YouTube, Instagram jne.);
2.5.3. erilaisia ​​bannerimainontajärjestelmiä (kuten AdWords, AdRiver jne.)

Käyttäjällä on kaikki oikeudet suojata henkilötietojaan, joista määrätään Ukrainan voimassa olevassa lainsäädännössä, erityisesti Ukrainan laissa ”Henkilötietojen suojaamisesta”.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan tietokeskuksissa, joissa sijaitsee laitteisto, joka tarjoaa Sivuston ja sen palveluiden tallennuksen ja toiminnan. Omistaja ryhtyy kaikkiin Ukrainan lainsäädännössä vahvistettuihin toimenpiteisiin käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi, erityisesti tietojen käsittely suoritetaan laitteille, jotka sijaitsevat turvallisissa tiloissa, joille on rajoitettu pääsy.

Omistajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja yksipuolisesti. Tällöin kaikki muutokset julkaistaan ​​osoitteessa https://viljanlajittelija.fi/privacy-police, ja ne sitovat käyttäjää 10 päivän kuluttua julkaisemisesta.